การเสริมคางด้วยการผ่าตัดเสริมกราม (เรียกว่า การทำศัลยกรรมเสริมจมูกแบบเลื่อน) จำเป็นต้องมีการผ่าตัดที่รุกรานมากกว่าการใส่คางเทียม

บ่อยครั้งการรักษาควบคู่ไปกับการจัดฟันที่ต้องใช้เหล็กจัดฟันเพื่อจัดฟันกัดใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลารักษานานหลายเดือน อาการชาบริเวณกรามหลังการรักษาจะมีอาการชาอย่างถาวร