การเสริมคางสามารถทำได้ด้วยการดมยาสลบ ผู้ป่วยชอบที่จะมีการระงับความรู้สึกใจเย็นยังเป็นที่รู้จักระงับความรู้สึกพลบค่ำซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยของเขาที่จะมีประสบการณ์ที่สะดวกสบายและผ่อนคลายด้วยการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

ด้วยการระงับประสาทสามารถกลับบ้านได้ภายใน 30 นาทีหลังจากขั้นตอนเสร็จสิ้น การดมยาสลบสามารถใช้สำหรับการเสริมคางได้ แต่ไม่จำเป็น และการพักฟื้นจะนานกว่าการดมยาสลบรูปแบบอื่น