สาเหตุที่ฉีดฟิลเลอร์คางแล้วเป็นก้อน เนื่องมากจากแพทย์อาจจะไม่มีความชำนาญในการฉีดฟิลเลอร์ ฉีดผิดตำแหน่ง หรือเลือกใช้ฟิลเลอร์ไม่เหมาะสม เพราะบริเวณคางมีกล้ามเนื้อที่ชื่อว่า mentalis ซึ่งเป็นจุดที่ต้องระวังเป็นอย่างมากในการฉีดฟิลเลอร์คาง เพราะถ้าฉีดฟิลเลอร์คางไม่ลึกพอ หรือ ฉีดตื้นเกินไป โดนกล้ามเนื้อมัดนี้ จะทำให้กล้ามเนื้อดึงฟิลเลอร์มากองรวมกันเป็นก้อนได้ ยิ่งเวลายิ้ม พูดก็จะเห็นเป็นก้อนชัดเจนมากขึ้น แม้จะฉีดคางด้วยฟิลเลอร์แท้ก็ตาม