การผ่าตัดลดขนาดคางอาจเป็นขั้นตอนสำหรับคุณหากคุณ

  • มีคางที่โด่งขนาดใหญ่ซึ่งช่วยลดความน่าดึงดูดใจของใบหน้าและดึงความสนใจออกจากส่วนอื่นๆ ของใบหน้า
  • มีอายุมากกว่า 20 ปี
  • ต้องการให้คางของคุณดูเรียวขึ้น
  • มีความสมจริงเกี่ยวกับผลลัพธ์ของขั้นตอน
  • อยู่ในสภาพร่างกายที่ดี
  • ไม่มีผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับยาชา