การผ่าตัดลดคางสามารถ:

  • ทำให้คางของคุณมีลักษณะเรียว
  • ช่วยให้คางดูสั้นและมีรูปร่างที่ดีขึ้นด้วยขั้นตอนการผ่าตัดง่ายๆ
  • สามารถช่วยทำให้ใบหน้าของผู้หญิงดูเป็นผู้หญิงและมีเสน่ห์มากขึ้น
  • ช่วยในการบรรลุความกลมกลืนกับลักษณะใบหน้าอื่นๆ
  • ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์และความมั่นใจในตนเอง