ผู้สมัครรับการผ่าตัดประเภทนี้สามารถ;

  • ผู้ที่รู้สึกขาดความมั่นใจในตนเองเนื่องจากลักษณะของคาง
  • และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยแพทย์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและความปลอดภัยของผู้ป่วย

หากคุณสูญเสียปริมาตรและความคมชัดของคางเนื่องจากอายุมากขึ้น หรือคางของคุณดูกลมกลืนกันเนื่องจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย คุณอาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการผ่าตัดครั้งนี้ คุณควรพิจารณาการผ่าตัดเสริมคางหาก:

  • โปรไฟล์ของคุณกรามที่อ่อนแอ
  • คางทำให้จมูกดูโตขึ้น
  • คุณมีความผิดปกติแต่กำเนิดของคาง
  • คางของคุณไม่ตรง
  • คุณมีความมั่นใจลดลงเพราะคางอ่อนแอ
  • คุณมีสุขภาพโดยรวมที่ดี