ขั้นตอนการแก้ไขคางนั้นใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และสามารถทำได้ภายใต้การดมยาสลบเฉพาะที่ด้วยการระงับความรู้สึกหรือการวางยาสลบ หากทำหัตถการภายใต้การดมยาสลบ ควรทำการตรวจร่างกายก่อนทำหัตถการเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาที่ไม่ดีต่อการดมยาสลบและอื่นๆ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคุณจะเลือกใช้วิธีการฝังรากเทียมแบบใดแบบหนึ่ง โดยทั่วไปจะผ่านทางปากที่ด้านล่างของริมฝีปากล่างหรือด้านนอกที่ด้านล่างของคาง บางครั้ง รากฟันเทียมถูกเย็บ แต่ในคนไข้ที่รากฟันเทียมตั้งมั่น ไม่จำเป็นต้องทำหัตถการดังกล่าว