การผ่าตัดลดคางมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งรวมถึง:

  • เลือดออก
  • ผลลัพธ์ไม่เรียบร้อย
  • ใบหน้าไม่สมมาตร
  • ความเสี่ยงในการดมยาสลบ
  • เสียความรู้สึก
  • ความรัดกุม
  • ปวดและช้ำมาก