ปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการจำแนกเพศคือคางที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างชายและหญิง ผู้ที่พบว่าคางใหญ่เกินไปที่จะพอดีกับส่วนอื่นๆ ของใบหน้า จะต้องเข้ารับการลดขนาดคาง โดยการปรับรูปร่างของกระดูกและเนื้อเยื่อ หรือจะตัดแต่งหรือสร้างแผ่นไขมันใหม่ก็ได้ การทำศัลยกรรมเสริมความงามนี้ทำให้ใบหน้าดูมีมิติมากขึ้น อาจแนะนำให้ปรับเปลี่ยนขากรรไกรบนหรือล่าง ขั้นตอนการผ่าตัดนี้เรียกอีกอย่างว่าการเสริมจมูกหรือการผ่าตัดเสริมจมูกที่ทำงานเพื่อทำให้ใบหน้ามีความกลมกลืนกันมากขึ้น