โดยปกติจะใช้เวลา 1-3 ชั่วโมงสำหรับการใช้จ่ายในห้องผ่าตัด การลดคาง  มักดำเนินการภายใต้การดมยาสลบ การรักษามีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. ในขั้นแรก ศัลยแพทย์จะเข้าถึงกระดูกคาง
  2. จากนั้นเขาก็สร้างแผลเล็ก ๆ ภายในปากและใต้คาง
  3. เมื่อกรีดถูกสร้างขึ้น คางจะถูกปรับขนาดและเปลี่ยนรูปร่างโดยการเอากระดูกส่วนเกินออก
  4. กระดูกชิ้นนี้ถูกทิ้งเพื่อการแกะสลักและปรับรูปร่างอย่างเหมาะสม
  5. เนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อของคางได้รับการหล่อหลอมเพิ่มเติมเพื่อให้มีรูปร่างที่เหมาะสม
  6. ในขั้นตอนสุดท้ายจะใช้ไหมเย็บและคลิปโลหะเพื่อปิดแผลที่สร้างขึ้น
  7. การดูดไขมันอาจทำได้ในบางกรณี