ก่อนทำ Kybella Treatment for Double Chin แพทย์จะแนะนำให้คุณปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลก่อนการผ่าตัดเหล่านี้อย่างเหมาะสม:

  • คุณจะต้องหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการรักษา เนื่องจากอาจส่งผลต่อกระบวนการบำบัดและการกู้คืนของคุณ
  • คุณจะต้องหยุดการบริโภคยาแก้อักเสบและยาทำให้เลือดบางลงก่อนทำการรักษา Kybella
  • คุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นและนำแผนอาหารเพื่อสุขภาพมาใช้ตามคำแนะนำของศัลยแพทย์
  • คุณจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานยาแอสไพรินและยาแอสไพริน ก่อนเข้ารับการบำบัดด้วยไคเบลล่า
  • คุณจะต้องใช้ยาตามที่กำหนดตามแนวทางของศัลยแพทย์