ต่อไปนี้เป็นประโยชน์มากมายของ Kybella:

  1. ขั้นตอนของ Kybella Treatment ไม่ต้องพักฟื้น
  2. เป็นขั้นตอนที่ไม่ผ่าตัดล้วนๆ และไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผ่าตัดใดๆ เช่น ตัดหรือเย็บ
  3. เป็นการรักษาที่ปลอดภัยโดยสิ้นเชิงและไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการทำหัตถการ ผลข้างเคียง และอาการแพ้ทางผิวหนัง
  4. เป็นขั้นตอนการบุกรุกน้อยที่สุด
  5. มันไม่ได้เกี่ยวข้องใด ๆความเสี่ยงของรอยแผลเป็น
  6. มีกระบวนการกู้คืนและการรักษาที่รวดเร็ว
  7. เป็นขั้นตอนที่ไม่เจ็บปวดอย่างสมบูรณ์
  8. ขั้นตอนสามารถทำได้ภายใน 20 นาที