ผู้ป่วยเสริมคางมีเวลาหยุดทำงานน้อยมาก และหลายคนสามารถกลับไปทำงานได้ภายใน 7 วันหลังจากทำหัตถการ ผลลัพธ์ที่ใกล้จะถึงขั้นสุดท้ายสามารถเห็นได้ภายในหนึ่งเดือนหลังจากทำหัตถการ โดยการรักษาจะเสร็จสิ้นภายในเวลาประมาณสามเดือน แม้ว่าการผ่าตัด Mentoplasty และ genioplasty สามารถใช้เพื่อแก้ไขความสวยงาม แต่ก็สามารถจัดการกับปัญหาทางกายภาพได้เช่นกัน