บางคนแนะนำว่ากรามสามารถเสริมสร้างและปรับปรุงอย่างเป็นธรรมชาติผ่านการออกกำลังกายง่ายๆ เช่น การยิ้ม เคี้ยวหมากฝรั่ง ยกคาง หรือทำหน้าปลา การเลือกวิถีชีวิต เช่น การให้น้ำและการไม่สูบบุหรี่ อาจส่งผลต่อรูปร่างของกรามได้เช่นกัน 

การดูดไขมันที่คางสามารถลดการปรากฏของคางสองชั้นในผู้ป่วยที่มีสุขภาพผิวแข็งแรงพอที่จะทำหัตถการได้ เช่นเดียวกับขั้นตอนการดูดไขมันอื่น ๆ ขั้นตอนการดูดไขมันที่คางมีผลที่คงอยู่นานหลายปี เวลาในการฟื้นตัวจากการดูดไขมันโดยทั่วไปจะสั้นกว่าขั้นตอนการบุกรุกมาก คุณสามารถเข้าและออกจากสำนักงานได้ในหนึ่งวันและเห็นผลที่เกือบจะหายเป็นปกติภายในหนึ่งสัปดาห์ 

Cropped image of a half mans face with beard isolated over white background