หากคุณได้พิจารณาถึงขั้นตอนการทำคางแล้ว คุณอาจเคยเจอคำว่า genioplasty ควบคู่ไปกับ mentoplasty

ทั้งสองขั้นตอนปรับรูปทรงของคางให้สวยงามและสมดุลกับส่วนอื่นๆ ของใบหน้า ทั้งสองคำนี้มักใช้แทนกันได้ในปัจจุบันเช่นกัน ขั้นตอนการทำ Mentoplasty ตามเนื้อผ้าหมายถึงการลดขนาดคางในขณะที่ Genioplasty หมายถึงการเสริมคาง นอกจากนี้ การศัลยกรรมคางที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขความผิดปกติหรือการบาดเจ็บมักเรียกกันว่าการผ่าตัดเสริมคางด้วย 

ทุกวันนี้ คำเหล่านี้ถูกใช้เป็นคำพ้องความหมายซึ่งกันและกัน และสำนักงานที่แตกต่างกันอาจอ้างถึงขั้นตอนการศัลยกรรมคางด้วยชื่อใดชื่อหนึ่ง 

Portrait of beautiful asian brunette woman makeup of cosmetic, girl hand touch chin and smile attractive, face of beauty perfect with wellness isolated on white background with skin healthcare concept.