การเสริมคางหรือ Mentoplasty เป็นกระบวนการทางเครื่องสำอางที่ปรับรูปทรงของคางไม่ว่าจะโดยการปลูกถ่าย (การเสริม) หรือโดยการโกนกระดูก (การลดขนาด) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างใบหน้าที่ไม่สมมาตรและกลมกลืนกันมากขึ้น