ส่วนใหญ่คางเทียมจะมีอายุการใช้งานยาวนาน หากรากฟันเทียมทำจากวัสดุของร่างกาย (เช่น ไขมันหรือเนื้อเยื่อกระดูก) บางส่วนอาจถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกาย หลังจากใส่คางเทียมแล้ว อาจต้องใช้เวลาสองสามเดือนจึงจะเห็นผลเต็มที่ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการลดอาการบวม