ยาชาจะใช้ในระหว่างขั้นตอนการผ่าตัดคาง ขั้นตอนสามารถทำได้ภายใต้ยาชาเฉพาะที่หรือยาสลบแบบ IV เต็มรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำขอของผู้ป่วย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกระดูกขากรรไกร ผู้ป่วยที่มีอาการวิตกกังวลทางทันตกรรมอาจเลือกที่จะรับยาระงับประสาทได้เต็มที่