มีหลายปัจจัยที่ทำให้คางอ่อนแอหรือหย่อนคล้อย คางที่เล็กลงหรือไม่สมมาตรอาจเกิดจากพันธุกรรมหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ ในขณะที่คนอื่นๆ อาจเห็นว่ากรามของพวกเขาสูญเสียรูปร่างและความคมชัดอย่างช้าๆ เมื่ออายุมากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป ร่างกายจะผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินน้อยลง ซึ่งเป็นโปรตีน 2 ชนิดที่ส่งผลต่อความยืดหยุ่นของผิว การทำเช่นนี้อาจทำให้ผิวหนังหย่อนคล้อยหรือห้อยอยู่ใต้แนวกราม (กล่าวคือ ทำให้บริเวณกรามเกิด) และนำไปสู่การเยื้องเล็กๆ ที่บริเวณแนวกรามซึ่งอยู่ใต้มุมปากด้านนอกโดยตรง (เรียกว่า pre-jowl sulcus) องค์ประกอบทั้งสองนี้ขัดจังหวะกรามที่เรียบและชัดเจน