Mentoplasty ซึ่งปรับรูปร่างของคางเพื่อปรับปรุงสัดส่วนของใบหน้าของคุณ ต้องการในการกรีดเล็ก ๆ ที่คอ เขาจะใช้แผลนี้เพื่อขจัดผิวหนังและไขมันส่วนเกินอย่างระมัดระวังด้วยหลอดบาง ๆ ที่เรียกว่า cannula แผลอื่นๆ เพียงอย่างเดียวคือบริเวณใต้คางสำหรับขั้นตอนต่างๆ ของการผ่าตัด

จากนั้น ศัลยแพทย์จะใช้เสี้ยนกระดูกหรือสว่านไฟฟ้าเพื่อลดและปรับรูปร่างของกระดูกเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น จากนั้นเขาจะเย็บแผลปิดและติดเทปที่บริเวณคาง