การผ่าตัด Mentoplasty ใช้การกรีดคอเล็กๆ เพื่อเข้าถึงและกำจัดไขมันที่คอที่ไม่ต้องการ ช่วยกำหนดคางและกรามและปรับปรุงกราม

การดึงหน้าต้องมีแผลรอบหู ซึ่งช่วยให้ยกและระงับขากรรไกรของใบหน้าส่วนล่างและส่วนกลางได้อีกครั้ง การผ่าตัดดึงหน้าสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งกล้ามเนื้อและชั้นไขมันของใบหน้าได้สำเร็จ ซึ่งเริ่มหย่อนคล้อยตามวัย  สามารถรวมตัวเลือกการผ่าตัดคอเพื่อจัดการกับข้อกังวลต่างๆ พร้อมกันได้