การผ่าตัดคางมักจะแนะนำเป็นส่วนประกอบในการผ่าตัดเสริมจมูกหรือการผ่าตัดจมูก

การเปลี่ยนแปลงของจมูกอาจส่งผลต่อความสมดุลของใบหน้าทั้งหมด และขนาดของคางสามารถขยายหรือลดลักษณะที่ปรากฏของจมูกได้ การทำเมนทอปส์ร่วมกับการเสริมจมูกจะช่วยให้ใบหน้าของคุณดูเป็นธรรมชาติและมีความสมดุลที่กลมกลืนกัน

Related Posts