การปลูกถ่ายอวัยวะแบบเลื่อนเป็นการผ่าตัดแบบรุกรานและด้วยเหตุนี้จึงมีความเสี่ยงบางประการ คุณสามารถลดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการทำหัตถการกับศัลยแพทย์ตกแต่งที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการที่มีประสบการณ์

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัด ได้แก่:

  • มีเลือดออกมากจากบริเวณแผล
  • การติดเชื้อที่บริเวณแผล
  • การไม่ประสานกันของลิ่มกระดูกระหว่างการใส่กลับเข้าไปใหม่
  • ลิปดรอป
  • การบาดเจ็บที่เส้นประสาทซึ่งอาจทำให้สูญเสียความรู้สึกชั่วคราวหรือถาวร
  • ความเสียหายต่อฟันกรามล่าง
  • ความไม่สมดุลของใบหน้าอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากด้านล่างหรือการแก้ไขมากเกินไป