คนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกัน ราคาจึงต่างกัน คุณจะได้รับใบเสนอราคาของคุณหลังจากที่ให้คำปรึกษาครั้งแรก ใบเสนอราคาศัลยกรรมเสริมคางของคุณจะรวมถึง; ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ของคุณ ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ อาจเป็นค่าธรรมเนียมผู้ช่วยศัลยกรรม และค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล