หากคุณต้องการรับKybella Treatment for Double Chin คุณต้องแน่ใจว่าคุณเป็นผู้ที่เหมาะสมสำหรับการรักษานี้หรือไม่:

  1. หากคุณไม่ต้องการที่จะได้รับการผ่าตัดรักษาลดคางสอง
  2. หากคุณมีสุขภาพกายและใจที่ดี
  3. หากคุณมีคางสองชั้น
  4. หากคุณไม่ต้องการผ่านขั้นตอนที่เจ็บปวด
  5. หากคุณไม่ได้ป่วยเป็นโรคร้ายแรง
  6. หากคุณมีความคาดหวังที่เป็นจริงเกี่ยวกับผลลัพธ์ของ Kybella Treatment