รูปร่างและขนาดของคางส่งผลต่อรูปลักษณ์ของคุณ การทำศัลยกรรมเสริมคางสามารถเปลี่ยนแนวกรามของคุณได้โดยทำให้คางของคุณสอดคล้องกับลักษณะใบหน้าอื่นๆ โดยเฉพาะจมูกและหน้าผาก