การปลูกถ่ายอวัยวะเทียมแบบเลื่อนคือการศัลยกรรมคางโดยที่กรามเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อให้ยื่นออกมาที่ใบหน้าส่วนล่าง ซึ่งมักจะทำให้คางดูเด่นชัดขึ้น 

ขั้นตอนนี้ดำเนินการด้วยการกรีดด้านในปาก เย็บแผลจะละลายภายในเจ็ดถึง 10 วัน และการฟื้นตัวเต็มที่อาจใช้เวลาถึงหกสัปดาห์